Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Yrd. Doç. Dr. Ayten UYSAL
AİLE EĞİTİMİ 1 - DAVRANIŞ EĞİTİMİ 1ŞUBAT
AİLE EĞİTİMİ 2 - DAVRANIŞ SORUNUYLA BAŞETME 1MART
AİLE EĞİTİMİ 3 - BASİT BECERİ ÖĞRETİMİ 5NİSAN
AİLE EĞİTİMİ 4 - KAVRAM ÖĞRETİMİ 3MAYIS
AİLE EĞİTİMİ 5 - DİL KONUŞMA...7HAZİRAN
AİLE EĞİTİMİ 6 - TOPLUMSAL UYUM...5TEMMUZ
AİLE EĞİTİMİ 7 - CİNSEL EĞİTİM...2AĞUSTOS
Web Sayfamıza Hoşgeldiniz.
Tüm yapılanlar ve yapılacak olanlar; doğru zamanda, doğru insanlarla bir arada olma prensibinden ayrılmadığımız, ayrılmayacağımız içindir. Hizmette kalite, kalitede devamlılığın esas olduğuna inanıyoruz. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon programında da uzman kadronun, ehil ellerin ve bilimsel programın sürekliliğinin şart olduğunu biliyoruz. Bu inanç ve istekle uzattığınız eli 2000 yılından bugüne tutmaktan onur duyuyoruz…
Bilimsel Gelişmeler [ Güncel ]
Uzmanlar Diyor Ki...
Engelli bir çocuk yakını olarak, bilmeniz gereken birçok konu, takip etmeniz gereken birçok yenilik var... ama hangisi sizin çocuğunuz için... işte bu noktada uzmanlarımıza danışıyor sizlerle paylaşıyoruz. Bu ay ki konumuz İşitme Engelli Çocuklar... ve uzmanımız İşitme Engelliler Öğretmeni Hatice KOCAMAN 

İŞİTME ENGELİ

İşitme engelini anlayabilmek için işitmenin ne olduğunu bilmek gerekir. İşitme için öncelikle bir sese, o sesin alıcının kulağına ulaşmasına ve o sesin kulağın alabileceği sınırlarda olabilmesine ihtiyaç vardır. İşitme, o sesin, işitme yolu diye adlandırılan dış, orta ve iç kulak bölümlerini aşarak beyne ulaşması, beyinde algılanmasıdır.

İşitme engelli bireylerde, bu sistemlerde kısmen ya da tamamen sorun bulunmaktadır. İşitme  engelli bireyler, işitme cihazı kullansalar bile sesleri, işitme cihazının izin verdiği frekans ve şiddette alabilmektedirler. Bu nedenle konuşma seslerinin bazılarını duyamamakta bazılarını ise karıştırmaktadırlar. İşitme engelli bireyin, konuşma seslerini anlamlandırmasında, ortamda ki diğer seslerin konuşma seslerini perdeleyip perdelememesi, kişi için yeterli frekansta olup olmaması önemli yere sahiptir.

İşitme engeli, çok hafif düzeyden çok ileri dereceye kadar sınıflanmaktadır. İşitme düzeneğinin herhangi bir bölümünde oluşan sorunlar işitme engelinin derecesini oluşturmaktadır. Bu düzenek iç kulak, orta kulak ve iç kulağın görevlerini yerine getirmesiyle sağlanır. Kısaca görevlerinden bahsedecek olursak;

Dış kulak; kulak kepçesi ve kulak kanalından oluşan yapıdır. Ses dalgalarını kulak kepçesi toplar ve kulak kanalına yöneltir. Yöneltilen sesler, kulak kanalı içinde basınç değişiklikleriyle, kulak zarını titreştirerek, titreşimlerin orta kulağa aktarılmasını sağlar. 

Orta kulak; kulak zarının arkasında kalan hava dolu bir alandır. Bu alanı üç küçük kemikçik; çekiç, örs ve üzengi oluşturmaktadır. Çekiç kulak zarı ile sürekli temas halindedir. Örs, bir yandan çekiç ile diğer yandan üzengi ile bağlantı halinde olup, oval pencere üzerine gelmektedir. Kulak zarının titreşimleri, orta kulak boşluğu içindeki kemikçik zincirinin titreşmesi ile oval pencereye aktarılır. 

İç Kulak: En karmaşık yapıya sahip olup, işitme için en önemli bölümdür. Orta kulak ile iç kulak arasındaki bağlantı, üzengi kemiği ve oval pencere arasında bağlantı ile sağlanır. İç kulak, içi sıvı dolu karmaşık tüplerden oluşmaktadır. Bu yapılardan bir bölümü işitme duyumuz ile ilgilidir ve koklea adını almaktadır. Diğeri ise denge duyumuz ile ilgilidir. Bu nedenle iç kulak işlevine göre Vestibüler Sistem ve Koklea olmak üzere iki alt başlıkta incelenebilir. Vestibüler sistem, dengeden sorumludur. İşitme ile ilgili en önemli organ ise içi sıvı dolu kokleadır. Bu salyangoz biçimindeki organ içinde, çok duyarlı tüysü saç hücreleri bulunur ve bular seslerin perde (tizlik - pezlik) özelliğine duyarlıdır. Analiz edilen işitsel bilgiler bu hücrelerin yaratığı elektriksel uyarımlar halinde sinir uçlarına aktarılır. Bu sinir fibileri kokleadan çıkarken bir bölük halinde, işitme sinirini oluşturmakta ve bilgileri beyne iletmektedir. Normal işlev gören kulakta, üzengi hareket ettiğinde, oval pencereyi içe doğru hareket ettirmekte ve kokleadaki sıvının hareketlenmesini sağlamaktadır. Bu sıvının hareketi ile tüylü hücrelerin hareketlenmesi ile mekanik titreşimin, elektriksel uyarımlara dönüşümünü başlatır. Koklea sinirinin uyarımı ile elektriksel uyarılar beyne gönderilerek ses işitilmektedir.

Kaynaklar:

Tüfekçioğlu, Ummran (2005). İşitme, Kouşma, Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları/ Eskişehir.

Topbaş, Seyhun (2001). Dil Ve Kavram Gelişimi, Kök Yayıncılık /ANKARA

Özsoy, Yahya (1985). Konuşma Ve İşitme Özürlü Çocukların Eğitimleri, İ.T.İ.A. İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları / ESKİŞEHİR

Girgin, Cem (2003). İşitme Engelli Çocukların Eğitimine Giriş. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1531, Eskişehir.

Eripek, Süleyman(2005), Özel Eğitime Giriş Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları / Eskişehir

Yasal Haklarınız [ Güncel ]
Güncel Gelişmeler
633 Sayılı KHK'ya göre Aile ve Sosyal Politiklar Bakanlığı bünyesinde Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İlgili KHK ve ilgi yazı gereği 31.12.2011 tarihi itibariyle Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurumu kapatılarak bu kuruma ait iş ve işlemler de ilgili Genel Müdürlüklere devredilmiştir.

Buna istinaden 23.01.2012 tarihi itibariyle Özürlüler İdaresi Başkanlığı resmi web sayfası olan www.ozida.gov.tr yayından kaldırılacak, http://www.ozurluveyasli.gov.tr adresi kullanılacaktır.

Genel başlıklar halinde Yasal Haklarınızı Hatırlatalım;

1. Devlet tiyatroları, gösterilerini engellilere ücretsiz sunmaktadır. 

2. Türk hava yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda engelliler indirimden yararlanabilir. Türk Hava Yolları Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslarda Engellilere İndirim Uygulanmaktadır. 

3. Devlet Demir Yolları ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde engelliler %50 indirimden yararlanabilir. 

4. Telsim (Cep Özel Engelliler) - Türkcell (Destekcell) Cep Telefonlarında Görüşme Ücretinden İndirimli Olarak Yararlanılabilir. 

5. Türk Standard’ları Enstitüsü ile birlikte engelliler için özel düzenlemeleri içeren standartlar hazırlanmaktadır. 

6. Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri, 2908 sayılı kanuna göre dernekler, federasyonlar ve konfederasyon şeklinde örgütlenmiştir. 

7. Engellilerin profesyonel olarak spor yapmaları için devlet bakanlığına bağlı engelliler spor federasyonları vardır. 

8. Oy kullanırken seçim kurullarının engelliler için düzenleme yapmaları gerekmektedir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 26–27)

9. Belediyeler 572 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince engellilere uygun düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadır. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3–4)

10. Belediyeler toplu taşıma araçlarından engellileri ücretsiz veya indirimli olarak yararlandırmak zorundadır. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3–4) (9.madde de açıklanmıştır) 

11. 1580 Sayılı Belediyeler ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası, belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi işyerlerinin engelliler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık getirmiştir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3–4)(9.madde de açıklanmıştır) 

12. 18 yaşını bitirmiş ve herhangi bir yerden geliri olmayanlar emekli sandığına veya bulunduğu yerdeki valilik veya kaymakamlık makamlarına başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını talep edebilir. 

13. Engellilerin kullandığı araç ve gereçler il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından karşılanabilmektedir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 17) 

14. İmar Mevzuatına ulaşılabilirlikle (fiziksel engellerin kaldırılmasıyla) ilgili hükümler eklenmiştir. Buna göre, kaldırımlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar engellilerin ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmak durumundadır. 

15. Engelliler H sınıfı sürücü belgesi alarak özel tertibatlı araç kullanabilirler. 

16. H sınıfı sürücü belgesine sahip olan engelliler yurt içinden aldıkları özel tertibatlı otomobillerde, katma değer vergisi indiriminden yararlanmakta ve taşıt alım vergisinden muaf tutulmaktadır.

17. H sınıfı sürücü belgesi olan engellilerden uygun şartları taşıyanların yurt dışından getirtecekleri özel tertibatlı otomobiller için gümrük vergisi muafiyeti vardır. 

18. El ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş bulunan engellilerin yurt dışından getirtecekleri özel tertibatlı minibüsler gümrük vergisinden muaftır. 

19. Sosyal Güvenlik kuruluşlarınca karşılanan araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak sağlanması gerekmektedir. (572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 20–22–23) 

20. engelli çocuğun resmi veya özel eğitim merkezlerinde aldıkları gelişim ve eğitime ilişkin giderlerin bir kısmı çalışılan kurum, emekli sandığı ve sosyal sigortalar kurumu tarafından bütçe uygulama talimatları çerçevesinde karşılanmaktadır. Emekli sandığına ve sosyal sigortalar kurumu’na bağlı kişilerin çocuklarının özel eğitimleri için 2009 yılı itibarı ile en fazla 422 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.
21. Yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan ve kayıt yaptırarak öğretime başlayan öğrenci ilk yılında bulunduğu ilin valiliği bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı’na başvurması durumunda, başbakanlık bursundan yararlandırılır. Ayrıca yardımcı ders araç gereçlerinin temini konusunda engelli öğrenciye destek verilmektedir. 
22. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarından engelli öğrenciler istemde bulunmaları halinde yararlanabilmektedirler.
23. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyenlere öncelik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim yapılmaktadır.
24. 2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, engellilere yönelik birçok düzenlemenin uygulanmasını içermektedir.
25. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesine göre, II sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, münhasıran aracı sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunanların malul ve sakatlar tarafından beş yılda bir defaya mahsus olarak bizzat kullanılmak üzere ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm engelliler yeni otomobil ve bir kısım ticari araçlarda ö.t.v.’den muaftırlar.
26. 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine göre, bizzat maluller tarafından kullanılan ve %90 ve üstü oranda raporu bulunan tüm engelliler motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır. 

27. Serbest meslek erbabı ve ücretli çalışan engelli vatandaşlarımız ile kendisi engelli olmasa bile ailesinde engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile ücretliler vergi indiriminden yararlanırlar
28. Kamu kurumlarının sakat memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı sorumlu ve yetkilidir
29. Kurumlarca engelli vatandaşlarımıza ayrılan boş devlet memuru kadroları için her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos veya Ekim-Kasım dönemlerinde sınav açılmaktadır 
30. Sınav duyuruları Devlet Personel Başkanlığı tarafından resmi gazetede, baskı sayısı yüksek ulusal gazetelerde ve TRT Televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Kurumlar sınav duyurularında işin özelliği gerektirmediği sürece engel grupları arasında bir ayrım yapamayacağı gibi engel oranında da üst sınır getiremeyeceklerdir.
31. Sınavlarda özrün özelliğine göre kurumların refakatçi bulundurması gereklidir. Ayrıca engel grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu oluşturulur
32. İşverenlerin belirli bir mesleği olan engellileri öncelikle meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırmaları gerekmektedir
33. Kurum ve kuruluşlar çalışma yerlerini engelli vatandaşlarımızın çalışmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek gerekli tedbirleri almak ve engelli vatandaşlarımızın çalışmaları ile ilgili özel araç ve gereçleri temin etmek zorundadır
34. Ülkemizde engelli vatandaşlarımız için Türkiye iş Kurumu, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Dershaneler, Belediyeler ve engellilerle ilgili dernek ve vakıflar tarafından meslek edindirme kursları açılmaktadır
35. Engelli vatandaşlarımızın çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu özelleştirme kapsamındaysa, kapatma ve tasfiye halleri dışında engelli vatandaşlarımız işten çıkartılamaz
36. Özelleştirme sonucunda engelli vatandaşlarımızın çalıştığı kurum veya kuruluşun tasfiye edilmesi veya kapatması halinde işine son verirse bulunulan ildeki Türkiye İş Kurumuna başvurulmalıdır. Bu durumda iş kaybı tazminatı, kanunun diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenmektedir.
37. Meslek edindirme kurslarından yararlanan engelli vatandaşlarımıza işe yerleştirmede öncelik tanınır
38. Gerek kamu gerekse özel sektörde engelli işçi olarak iş bulmayı sağlayacak kurum Türkiye İş Kurumudur.
39. Engelli işçiler, diğer işçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar.
40. Toplu iş görüşmelerinde engelli işçiler aleyhine hükümler konulamaz.
41. Engelli vatandaşlarımız kendi işini kurduğunda gelir vergisi indiriminden yararlanabilir
42. 50 ve daha fazla işçi çalıştıran kamu %4, özel sektör işletmeleri % 3 engelli çalıştırmak zorundadır.
43. Ceza paraları engelli vatandaşlarımızın istihdamı, mesleki eğitim ve mesleki iyileştirme için kullanılmaktadır.
44. yasal kotasının üstünde engelli çalıştıran işverenleri sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır.
45. Türkiye’de 268 özel eğitim okulu ve 351 özel eğitim ve iyileştirme kurumu vardır.
46. Tüm İllerde Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri bulunmaktadır. Engelli çocuğu olan aileler buralara başvurarak çocukları hakkında danışmanlık hizmeti alabilirler.
47. Okullarda kaynaştırma eğitimine ağırlık verilmektedir.
48. Görme engellilere okul öncesi dönemde gündüzlü, ilköğretim düzeyinde yatılı ve gündüzlü olarak eğitim verilmektedir.
49. İlköğretim okulunu bitiren görme engelli öğrenciler öğrenimlerine normal okullarda kaynaştırma yoluyla devam etmektedirler.
50. Braille yazılmış ortaöğretim ders kitapları görme engelliler akşam sanat ve basım evi matbaasında basılıp ihtiyaç sahiplerine talep halinde ulaştırılmaktadır
51. İşitme engellilere okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde gündüzlü ve yatılı olarak eğitim hizmeti verilmektedir
52. İşitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleşebilmektedirler
53. Ortopedik engellilere yatılı ve gündüzlü olmak üzere okul öncesi, ilköğretim ve meslek lisesi düzeyinde eğitim olanağı sunulmaktadır.
54. Zihinsel engelliler eğitilebilir ve öğretilebilir olarak iki ayrı grup okulda eğitim almaktadırlar. Bunlar engel derecelerine göre yapılandırılmış okullarda ya da kaynaştırma okulları veya sınıflarında eğitim alabilmektedirler.
55. Uzun süre hastanede yatan çocuklar için bazı hastaneler bünyesinde “hastane ilköğretim okulları” bulunmaktadır.
56. Üniversite sınavı sırasında ortopedik ve görme özrü bulunanlar için uygun düzenlenmiş sınav mekânları hazırlanır, görme engelliler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilir, sınav sorularını okuyacak ve söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde sınava girme olanağı tanınır.
57. Az gören üniversite öğrencileri fakülte/yüksekokul/bölüm amirliklerine yazılı olarak başvurarak sınav sorularını büyük puntolu harflerle yazılmış olarak sağlayabilirler.
58. Ülkemizde iyileştirme hizmeti, tıbbi iyileştirme merkezlerinde verilmektedir.
59. Ülkemizde hamilelik döneminde bebeğin fiziksel ve zihinsel engelli olup olmadığının saptanması amacıyla genetik danışma merkezlerinde genetik danışma hizmeti sunulmaktadır. 
60. Ülkemizde Ankara ve İstanbul’da olmak üzere engellilere yönelik hizmet götüren iki diş kliniği bulunmaktadır.
61. Sosyal güvenlik kurumlarında Bağ-Kur hariç olmaz üzere (SSK, Emekli Sandığı) iyileştirme hükümleri sayesinde engelsiz sigortalılara nazaran daha erken emekli olma olanağı sağlanmıştır.
62. Trafik akışını engellememek koşuluyla park etmeye elverişle alanlara araç park edebilirler. ( Engelli Kimlik Belgesini aracın ön yüzünü görünecek şekilde asmanız önemle rica olunur.)

Her Hakkı Saklıdır © Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. btwebs web Solutions